RED.  NAZIV  UDRUGE   OIB ADRESA PREDSJEDNIK  MAIL
BR.
01. KUD  „ REČICA“ 79805363265 Luka Pokupska 9,Karlovac Josip Perač kud.recica@gmail.com
02. KUD „ TURANJ“ 57668272453 Braće Gojak 4,Karlovac Mirjana Družak mirjana.druzak1@gmail.com
03. KUD „MOSTANJE“ 81026154596 Mostanje 94,Karlovac Dubravka Vlašić dubravka.vlasic17@gmail.com
04. KUD „SVETA ANA –VUČJAK“ 84889164395 Kalvarija 7B, Karlovac Jasna Požar jasna.pozar1@gmail.com
05. Centar kulture MAHIČNO 96496339334 Mahično 92, Karlovac Natalija Fabac Car natalija.fabac-car@eolgroup.eu
06. KUD“Sveta Margareta-Velika Jelsa“ 92091009832 Donja Jelsa 186,Karlovac Višnja Humski kud.sv.margareta@gmail.com
07. KUD „ZADOBARJE“ 27421016780 Zadobarje 39,Karlovac Antonio Sudac zadobarje1@gmail.com
08. KUD“Sveti Antun“Pokupska Dolina 52139645053 Donje Mekušje 33A,Karlovac Snježana Mijoš-Bublić kud.sv.antun@gmail.com
09. Vokalna grupa“KARLOVČANKE“ 62377085473 Primorska 55,Karlovac Ivan Božičević vesna.zaborski@ka.t-com.hr
10. „Matica umirovljenika Karlovca“ 64148677050 Mažuranićeva obala 6, Karlovac Željko Miličević maticaumirovljenika.ka@gmail.com
11. CHORUS „CAROLOSTADIEN“ 86602143636 Ivana Gundulića 8,Karlovac Gordana Kirinčić ggkiri@gmail.com
12. Karlovački vokalni oktet 15528341370 Augusta Cesarca 2,Karlovac Dubravko Željković pagaxy@gmail.com
13. Udruga likovnih autora Karlovac 89089042369 Domobranska 1A,Karlovac Josip Volović misopaksi@gmail.com
14. KUD“Sveti Antun“ ZADOBARJE 45916524777 Zadobarje 39,Karlovac Davorka Časni davorka.casni2@gmail.com
15. FA“Ivan Mažuranić“ 49723986970 Marina Držića 4,Karlovac Helena Kolić faimazuranic.klc@gmail.com
16. Folklorna družina „VUGA“ 76859184223 Gornje Mekušje 30,Karlovac Ivančica Plemić ivancica.plemic@gmail.com
17. KARLOVAČKE MAŽORETKINJE 20920503369 Marina Držića 4, Karlovac Jelena Pikivača karlovcanke@gmail.com
18. KLAPA „FUREŠTI“ 86848225823 Trg F.Ksaverskog 2,Karlovac Željko Canjar zcanjar@gmail.com
19. KUD  STATIVE 57738601842 Gornje Stative 1A,G.Stative Marjana Martinac kudstative@net.hr
20. Udruga karlovačkih bubnjara CAROLOSBOOM 71257873815 Naselje Marka Marulića 5C,Karlovac Miroslav Klarić miroklaric60@hotmail.com
21. Dječji zbor „CICIBANI“ 58339314709 Josipa Račića 5,Karlovac Ratko Pogačić mirjana.pogacic@gmail.com
22. KLAPA CAROLO 9148282261 Tadije Smičiklasa 8,Karlovac Dino Prezelj dino.prezelj@gmail.com
23. KUD  Sv.Rok,   BREŽANI 44649731811 Lipje 27,Skakavac Snježana Prpić kudsv.rok@gmail.com
24. „FREE  DANCE“ 35353673981 Jurja Križanića 13,Karlovac Melita Spahić Bezjak melita@freedance.hr
25. KUD  ŽUPE „SVETI ROK“SKAKAVAC 56878222866 Skakavac 42A,Karlovac Irena Prpić irenaprpic@net.hr
26. Umjetnička organizacija LEPEZA 48089390529 Bohinjska 17,Karlovac Danijela Jurac lepeza.karlovac@gmail.com
27. HKUD“Sveti Ante-Herceg Bosna“ Tušilović 21232166263 Tušilović 59,Cerovac Vukmanićki Marina Petrović petrovicmarina432@gmail.com
28. MPZU „Vid Rukavina“ 19400638225 Miroslava Krleže 4D,Karlovac Mirna Korkut mirnaklc@gmail.com
29. Studio DVADESETTRI 91144733933 Jurja Haulika 24,Karlovac Dina Turkalj studio23.karlovac@gmail.com
30. PLESNI KLUB st.ART 88584396608 Luščić 43;Karlovac Sanja Tek plesniklubst.art@gmail.com