Zajednica organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti (ZOAKD ) osnovana je 12.rujna 1948.godine pod nazivom Savez kulturno-prosvjetnih društava i bila je jedna od prvih ustanova iz oblasti kulture osnovanih u Karlovcu nakon 2.svjetskog rata. Time je amaterski kulturni i umjetnički rad u Karlovcu po prvi puta objedinjen i usmjeravan u djelovanju od strane „krovnog“ udruženja. Od osnutka do danas činili su je istinski zanesenjaci narodnog plesa i glazbe, zbornog pjevanja,glumačkih predstava,suvremenog plesa,likovne umjetnosti. Među njima su bili kulturni i prosvjetni radnici,liječnici,obrtnici,radnici,seljaci, studenti i učenici. Bez obzira na zvanje i zanimanje,kao i na godine života,od učenika do umirovljenika, svi koji su gajili ljubav prema amaterskom kulturnom radu ( u sedam desetljeća više desetaka tisuća Karlovčana) postali su dijelom jedne velike obitelji,Zajednice. U očuvanju,promicanju i unaprjeđenju izvorne kulturne baštine karlovačkog kraja,ali i u dosezanju za Karlovac novih glazbenih, likovnih,dramskih i drugih kulturnih izričaja,nerijetko su se članovi Zajednice suočavali i s nerazumijevanjem,omalovažavanjem i predrasudama okoline.

Amateri karlovačkih kulturnih i umjetničkih društava nebrojeno su puta posvjedočili da su po pristupu i postignućima kulturnog stvaralaštva vrsni profesionalci,te da su amateri samo po tome što se u pravilu,kulturom i umjetnošću bave bez ili uz skromnu naknadu. Od svoga osnutka do danas Zajednica je poticala i pomagala osnutak i djelatnosti kulturnih ustanova i društava u gradu Karlovcu. Zajednica danas u svom članstvu broji 30 udruga s više od 1 500 amatera ,oba spola i svih dobnih skupina.

Krajem 40-tih godina prošlog stoljeća Zajednica je inicirala i organizirala općinske i regionalne smotre (za društva iz svih krajeva bivše države)folklora, zbornog pjevanja,tamburaša i dr. Od 1998.godine te su smotre županijskog značaja,a od 2000.godine partner u organiziranju i sufinanciranju smotri je Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti (ZAKUD ) Karlovačke županije. Selektori i stručna povjerenstva,imenovani od strane Hrvatskog sabora kulture,prate i ocjenjuju sve izvođače na smotrama te predlažu predstavnike Karlovačke županije na državnim smotrama i susretima.

S ponosom možemo istaknuti da su ocjene selektora i stručnih povjerenstava zadnjih 20 godina,kako kvalitete nastupa tako i same organizacije smotri, na visokom nivou i kao takove redovito naše smotre stavljaju u sam vrh Hrvatske.

„Organizatori su i ove godine ostvarili sve potrebno,kako bi djeca mogla nesputano pokazati svoje znanje i umijeće,a publika kvalitetno pratiti program.Predstavile su nam se 23 dječje skupine i to je možda najbolji pokazatelj da na karlovačkom području vrlo intenzivno i kvalitetno djeluje i živi dječje folklorno stvaralaštvo te ima brojne male i velike poklonike.“

(Goran Knežević,8.Smotra dječjeg folklora KŽ,23.05.2010.godine )

 

„Valja konstatirati da je organizacija smotre u svakom pogledu zaista uspjela što je višegodišnja tradicija organizatora.“
(Aleksandar Radivojević,prof.;14.Smotra tamburaških orkestara i malih sastava,17.04.2011.)

 

„Čestitam svim folklornim skupinama na postignutom uspjehu u očuvanju i promidžbi tradicijske kulturne baštine,a djelatnicima ZOAKD-a na izvrsnoj organizaciji i vođenju ovogodišnje smotra.Da su Karlovačke smotre izvornog folklora značajan kulturni događaj,pokazuje veliki broj posjetitelja i obožavatelja narodnih pjesama i plesova koji su pažljivo promatrali svaku pojedinu skupinu i nagrađivali ih gromoglasnim pljeskom.“

(  Jana Mihalić,prof.; 14.Karlovačka smotra izvornog folklora,16.10.2011. )

 

„Potrebno je naglasiti da Karlovačka županija, zahvaljujući velikom broju prijavljenih grupa,jedina ima županijsku smotru plesnih ansambala,koja je odlično organizirana i posjećena ljubiteljima plesa.“
( Jasminka Petek Krapljan,20.Susret plesnih ansambala KŽ,26.04.2014.godine)

 

„Čestitke organizatoru ali i Gradu Karlovcu koji je prepoznao vrijednost ove manifestacije financijski je redovito podržavši jer smo svjesni kako bez te podrške ni ove manifestacije ne bi bilo.“
(dr.sc.Joško Ćaleta; 11.“Večer selskih gucov“ ; 14.12.2014.godine)

 

„Organizatorima svakako treba čestitati jer su majstorski odradili svoj dio posla koji nije bio niti jednostavan niti lagan. Smotra je tekla glatko bez zastajkivanja,a izvođači su se pridržavali zadanog vremenskog roka i propozicija.“
( Tomislav Habulin,mag.mus.;52.Smotra pjevačkih zborova i vokalnih grupa,11.06.2017.)

Zajednica posebno ističe uspješnu dugogodišnju suradnju s dr Grozdanom Marošević iz zagrebačkog Instituta za etnologiju i folkloristiku uz čiju je pomoć 2008. godine pokrenuta zaštita nematerijalnih kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture RH,što je u konačnici i ostvareno upisom u registar kulturnih dobara RH: 2010. guci i 2011.godine rozganje. Zajednica kao nositelj dobara obvezna je provoditi mjere zaštite dobara  što i čini svake  godine održavanjem seminara i radionica u suradnji s eminentnim stručnjacima (Grozdana Marošević,Tvrtko zebec,Joško Ćaleta i dr.) te prezentiranjem javnosti organizacijom koncerta tradicijske glazbe „Večer selskih gucov“.

„Čestitke organizatoru ali i Gradu Karlovcu koji je prepoznao vrijednost ove manifestacije financijski je redovito podržavši jer smo svjesni kako bez te podrške ni ove manifestacije ne bi bilo.“
(dr.sc.Joško Ćaleta; 11.“Večer selskih gucov“ ; 14.12.2014.godine)